עלינו ובאחריותנו

כולנו עדים היום לחורבן הגדול שמתרחש בכל מקום בעולם בשל שנאת חינם הפושטת באנושות. בדיברי ימי עם ישראל שמור זיכרון הימים לפני שנפלנו לשינאת חינם ולחורבן הבית. העם חווה מצב רוחני גבוהה של אחדות ואהבה .עם שלם זכה להיות באהבת חינם. ברשומון הגנטי של העם משתמר באופן רצסיבי הידע של מצב תודעה גבוהה זה כהכנה לייעודנו ההיסטורי לשמש מורה דרך לעמים. כדי שביום פקודה נוכל להוביל את כל האנושות למצב תודעה זה.

לשם כך עלינו לחבור ולעלות שוב למצב של אהבת חינם באופן דומיננטי וממצב זה לשמש מגדלור שמורה את הדרך לאחדות שלום ושלווה לעולם. תיקון העולם חל עלינו ובאחריותנו! יום הפקודה הגיע! העולם בכאוס גדול ולא נוכל לברוח מאחריות זו. היא נדרשת מאיתנו יותר ויותר.

יותר מכל דבר אחר עלינו להתרכז ביצירת אחדות בתוכנו ולהוביל לשם את כל העולם. עלינו ליצור עולם אחד בלב אחד אין דבר חשוב מכך בעת הזו ומובטח שהמאמץ להפוך כיוון ישתלם. בימים אלו של בוקה ומבולקה בעולם מתוכה רבים קוראים להשמדתנו כבכל דור ודור ויש תחושה שבקרוב הוא עומד להתהפך עלינו בשנאתו כי רבה עלינו להתעורר ולהתנער מהפירוד והשנאה שהולכת וגדלה ביננו ולקרוא לאיחוד העם.

כי "הגיע זמן קריאת שמע של שחרית" כלומר בשחרית המצב (עם תחילתו) הוא הזמן לקרוא בקול שהעם ישמע! מה יש לקרוא? מה עליו לשמוע? עלינו לעבוד את האחדות ויש להקדים ולעבוד על האחדות! ידעו כולם שהפתרון לכל הבעיות הוא עם אחד מאוחד! זו המשמעות הגנוזה " בשמע ישראל ה' אלוהיך ה' אחד " כלומר החוסן שירחיק מעלינו את השנאה והרעה מצוי באחדותנו, כשם שכל הניסים שקרו את עם ישראל במהלך ההיסטוריה הושגו בעקבות התאחדותו והתכנסותו (כך בנס יציאת מצריים, כך בנס פורים וכך בנס החנוכה) וכך בכל דור ודור ישראל מתאחד והקב"ה גואל, מצילנו מידם.

יתרה מכך הפעם מובטח לנו מהפך, הפוך השנאה כלפינו לאהבה. מובטח לנו שבאחרית הימים, שאין ספק שבהם אנחנו מצויים, אחדות ישראל לא רק שתגן עלינו כי אם תהפוך את שונאינו לאוהבינו. וכל האומות יודו ויכרו בשבחם של ישראל עליהם. ככתוב: ישעיהו מ"ט כ"ב "כה אמר ה' הנה אשא אל גויים ידי ואל עמים ארים נסי… והביא בניך בחוצן ובנותיך על כתף תשאנה.. אפיים ארץ ישתחוו לך ועפר רגליך ילחחו"… המאמץ ישתלם לכולם בגדול !!!