הלב היהודי החם

בין הראש ללב את מה חובה עלינו להביא לקדמת הבמה בתקופה זו. בין ההישגים הפנומנליים שלנו, הכישרון היצירתי של הראש היהודי בעולם החומרי לבין היכולת הרוחנית שחבויה בנו – הלב היהודי החם (האימא היהודייה שבתוכנו) עלינו, עם ישראל, מוטל התפקיד לקדם לקדמת הבמה את היכולת הרוחנית. אין ספק שבתקופה זו תרומתנו זו לעולם חשובה עשרות מונים! מכל יכולת אחרת שבנו, נפלאה ככל שתהיה.

אם נפנה עורף ונזלזל בצד הרוחני שבנו שהוא למעשה זכות הקיום של העם היהודי ("אתם תהיו לי ממלכת כוהנים וגוי קדוש") יפנה לנו העולם עורף ויזלזל בנו .תהליך המתממש לנגד עינינו בעוצמה. אל לנו להתבלבל השנאה והאנטישמיות הגואה המופנית לעברנו אינה תוצאה של קנאה בהישגנו במדע, ברפואה, בכלכלה ובסטארט אפים המדהימים שאנחנו מביאים לאנושות כי אם אכזבה מרה מאתנו כעם בעל קניינים רוחניים אדירים שבכוחם להיטיב עם הסבל האנושי ולהוביל אותו לביטחון ואושר.

הבה נעלה את טוב הלב על ראש שמחתנו וייטב לנו ולגר אשר בקרבנו. במקום דע"אש המפיץ פחד, פילוג ושנאה בעולם. נלמד דע את האחד – האחדות החיבור והאהבה לעולם בדרכי נועם. ("דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום") אם לא נביא את השינוי בעצמנו על עצמנו הוא יכפה עלינו בכוח ובמכות טבע. ולוח הזמנים כולנו יודעים הולך ומצטמצם בצעדי ענק. עם כל ההמצאות והפיתוחים הגאוניים והמרשימים העולם בבוץ עמוק (ותתרגמו לאנגלית) אז בואו נשים לב – נשים את הלב – במרכז הווייתנו. עת להחליף "וראיתם כי אין טוב מאשר ישמח האדם במעשיו" קהלת פרק ג'

תחת כיפת השמיים נוצרו במהלך ההיסטוריה כיפות שונות: כיפת הזהב, הכיפות השחורות, הכיפות הסרוגות, כיפת הסלע, כיפת ברזל, כיפה אדומה… כל תקופה וכל קבוצה והכיפה שלה. ועכשיו כשהאדמה "רוקדת" ובוערת תחת רגלינו בעוצמה, וטילים עלולים לחוג מעל ראשינו בטירוף. הגיע הזמן להחליף את כל הכיפות בכיפה אחת הכוללת את כולן ומעל כולן. מעל כל מחלוקת פחד ושנאה. הכיפה הטובה והנעימה מכולן כיפת האחדות. הגיע העת לכיפת הכיפות האחת והיחידה שאין עליה, שהיא מעבר לכיפת השמיים, מעבר למקום זמן ומרחב כיפת נצח.

הבה נתכנס תחתיה ותהיה לנו אם ואחות, מקלט ראש וקן תפילות. "לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמיים….עת לאהוב ועת לשנוא עת מלחמה ועת שלום" קולת פרק ג'