הגיע הזמן לשלוף את הקלף המנצח

בימים אלו שכל העולם מתהפך כמרקחה לא ירחק היום שבו הוא יתהפך עלינו שהרי מניסיוננו אין דור שלא עומדים עלינו לכלותינו. והפעם רצוי שנקדים תרופה למכה ונשלוף את הקלף המנצח שנתן לנו מימים ימימה. ובכן הגיע הזמן! "הגיע זמן קריאת שמע של שחרית" משמע הגיע זמן להתעורר ולקרוא לאחדות העם "שמע ישראל – אחדות" רוצים שהכח העליון יהיה עמנו. עלינו להדמות לו – מה הוא אחד אף אתה, לשם כך עלינו להוציא את מה שגנוז ושמור לנו במנטרה היהודית "שמע ישראל ה' אלוהיך ה' א ח ד " לכח ולפועל. להיות אחד- גוף אחד מאוחד בכל הרמות: הפנימית השקטה והנסתרת בד בבד עם חיבור של ערבות ואחדות ברמה החיצונית והגלויה. יישארו כל הצדדים, האמונות, המעמדות, העדות, המגזרים והדתות, איש באמונתו יחיה ומעל כל השוני והחלוקות נבחר באחדות .

הבה נבחר באחדותא על פני מיתותא ומוטב שעה אחת קודם. אם נעשה כן נשמע! מה נשמע? בשורות טובות סוף סוף. האבחנה: שנאה, החיסרון: אהבה והפתרון: להלן – כולנו יודעים למדנו זאת עוד בשחר חיינו שהפתרון לחסרון הוא הוספה. בא' למדנו שאם לדן 4 תפוחים ו 6 חברים עליו ל הוסיף ולחבר 2 תפוחים כדי לתת לכל חבר תפוח שלם(טעים ובריא) חסר תוסיף מאותו הדבר. אם ברצוננו להיות חזקים ובטוחים יותר עלינו לחבר כוחות להתאחד לכח אחד חזק. באיחוד טמון חוסננו והצלחתנו להגיע לשלום ושלווה. עלינו לחדול מלהילחם אלו באלו אין מקום למלחמת אחים בפיסבוק בשל תפיסותינו השונות.

דעותינו יכולות להישאר שונות ורחוקות בעוד לבנו מאוחד. נתקרב בלב נמגר את השנאה בהוספת אהבה. ראשית ביננו! ובהמשך עם אויבנו. זו הכוונה ב " ה' א ח ד " וב " ו א ה ב ת " שני מפתחות האמת שמלווים אותנו אלפי שנים במטרה לקרב אותנו לכוח העליון כח הטבע הכל יכול להביא אותנו לעולם שכולו טוב.