מאיה ורונית

הלכתי לשאול את מאיה ואת רונית איך הן הגיעו לקבלה לעם.

מאיה: זה היה בפסח ישבתי לבד בביתי ברחמים עצמיים. כולם חוגגים עכשיו עם משפחותיהם סביב שולחן החג ורק אני לבד עם עצמי בדירתי ללא בני משפחה, ללא תבשילי חג. פתחתי את ההגדה לפסח קראתי היא לא דברה אליי, אבל המשכתי לקרוא בה עד לסופה. הקריאה בהגדה לא רוממה את רוחי. בייאושי הרב זפזפתי בין הערוצים השונים, וכצפוי בשעה שבבתי המוני ישראל חוגגים את ליל הסדר התכניות בערוצים הן מהסוג המשעמם  אותי. לא מצאתי משהו שתפס אותי וכך קפצתי מערוץ לערוץ עד שהגעתי לערוץ 66 שהיה בזמנו ערוץ קבלה לעם, הייתה שם תכנית, אינני זוכרת על מה, אבל האיש המזוקן שלימים הבנתי שהוא הרב הד"ר לייטמן, לפת את לבבי חזק. הדברים שאמר נכנסו עמוק לתוך הנשמה, ישבתי והקשבתי לו בהתרגשות רבה. אני שלא בוכה כמעט מכלום ישבתי ובכיתי כל אותו ערב. נכנסתי ללילה כשאני צמודה לערוץ הקבלה לעם. בבוקר ידעתי שהגעתי לאמת שתמיד חיפשתי, הייתה לי הרגשה שהגעתי לבית שהוא אמת ברה. מהחיפוש שלי הבנתי שיש סניף של קבלה לעם בעיר מגוריי ומיד אחרי החג חיפשתיו. הגעתי אל הסניף, מצאתי שם אנשים שכמוני חפשו את האמת שבחיים, הצטרפתי אליהם ומאז אני חלק מ"בני ברוך – קבלה לעם".

רונית: סבי שהיה רב ידוע ובמהותו מקובל העביר לי את אהבת התורה והקבלה. אבי היה חילוני לכל דבר אך בדמו זרמה האהבה לתורה ולקבלה, אהבה שירשתי ממנו מלידה. מילדותי חונכתי לאהבת התורה. בילדותי גדלתי על ברכי סיפורי התורה ועל נגיעות קלות מהקבלה.

לימים עברתי עם אישי ואב בנותיי ממרכז הארץ לישוב אקולוגי שהוקם על חלקת אדמה בתולית בגליל. מספר משפחות שהתיישבו ובנו את בתיהם. בתי עץ פשוטים, גנרטורים להפעלת מכשירי חשמל הכרחיים, חיים בתוך הטבע עם מינימום מודרניזציה , חינוך חופשי לילדים. חברתי שידעה על אהבתי לתורה ולקבלה הגיעה אלי יום אחד יום אחד ובפיה בשורה: בעיר הסמוכה ליישובנו יש קבוצה הלומדת קבלה על פי משנתו של בעל הסולם. למשמע דבריה חיבקתיה בשמחה. למחרת כבר הייתי שם והתחלתי ללמוד קבלה על פי משנת בעל הסולם ע"י תלמידי הרב לייטמן שהיה תלמיד של בעל הסולם. מאז 10 שנים אני איתם, לומדת לפתוח את הלב ולאהוב את כולם ובדרך להתקדם במדרגות האדם.